Reglement

Deelnemen aan een Aegis Trackdays evenement

De deelname aan een evenement georganiseerd door Aegis Trackdays is voor eigen risico van de deelnemer.

  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en eventuele gevolgen daarvan.
  • De organisatie, de instructeur(s), de medewerkers, de circuitbeheerder(s) en/of andere deelnemers, zijn niet aansprakelijk voor een schade aan de auto, kleding of andere bezittingen van de deelnemer noch voor letselschade welke is ontstaan voor, tijdens of na deelname aan een evenement van Aegis Trackdays. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

deelnemer.

Deelnemers aan een Aegis Trackdays evenement dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Wie jonger dan 18 jaar is dient een geldige racelicentie te bezitten en te kunnen tonen. Deelnemers zijn verplicht tot het ondertekenen van een vrijwaringsbewijs.

Passagier

Er mag een passagier van 18 jaar of ouder meerijden. De organisatie mag bij twijfel om een legitimatie gevraagd worden. Door het ondertekenen van het vrijwaringsbewijs verklaart deelnemer volledig de verantwoording te nemen voor zijn/haar passagier.

Helm/veiligheidsriemen

Voor deelnemer en passagier is het verplicht om de veiligheidsgordels te gebruiken  (gesloten). Tevens is het verplicht om een helm te dragen met gesloten bandje onder de kin.

Rijgedrag op het Circuit en paddock

Op het paddock houden wij het leuk. Je rijdt hier stapvoets en hou je rekening met de voetgangers.

Op het circuit voorkom je gevaarlijk rijgedrag en neem je geen enkel onnodig risico. Het negeren van vlagsignalen kan uitsluiting van deelname betekenen. Heb je dan nog sessies te gaan dan is het jammer. Maar er zal in dit geval geen restitutie plaats vinden van reeds betaalde sessies. Tevens volg je elke aanwijzing van de organisatie op.

Indien jij als deelnemer gevaarlijk rijgedrag / onnodig risico  van een mede deelnemer ziet. Meld dit direct aan de organisatie.

Het opstellen voor een sessie en einde sessie

Het opstellen voor een sessie volg je de instructies op van de organisatie. Dit zal op ieder circuit net weer even anders zijn. De sessie is ten einde als je de finishvlag passeert. Een baanpost zal met een rode vlag aangeven waar je het circuit moet verlaten.

Geluid

Elk circuit heeft eigen regels wat betreft geluidsnormen. De auto mag deze norm niet overschrijden. Als voorbeeld: Circuit Zandvoort 92db met een dag gemiddelde van 88 db. Voor avondsessies op Circuit Zandvoort (19:00 – 21:00 uur) is dit 88db met een gemiddelde van 80db. De circuits houden hierop nauwkeurig toezicht. Bij overschrijding wordt deelnemer hierop aangesproken en is het mogelijk dat deze wordt uitgesloten voor verdere deelname. De deelnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk om onder deze geluidsgrens te blijven.

Pitsstraat

In de pitsstraat is het niet toegestaan om te tanken en/of te roken. Buiten deelnemers en organisatie is de pitstraat niet toegankelijk voor publiek. De maximum snelheid in de pitsstraat is 40 km per uur.

Remlichten

De auto dient te beschikken over werkende remlichten.

APK

Het is niet verplicht dat de auto een geldige APK heeft. Wel moet de auto verder in orde te zijn. De organisatie kan de beslissing nemen om een auto van deelname uit te sluiten. (Voor een aantal circuits is het wel verplicht dat de auto straat legaal is).

Sleepogen

De deelnemer zorgt ervoor dat een sleepoog voorhanden is tijdens de sessies. Nog beter is deze vooraf alvast op de auto aan te brengen.

Rolkooi

Indien de auto is voorzien van een rolkooi (geen verplichting) dan dient deze ter hoogte van het hoofd voorzien te zijn van een beschermende foamlaag.

Auto pech

Indien je tijdens je sessie technische problemen krijgt. Dan verlaat je direct de ideale lijn en parkeer je de auto op een zo veilig als mogelijke plaats naast de baan. Je schakelt de auto uit en ga je zelf en eventueel de passagier direct achter de vangrail. Je wacht dan op de rescue-auto en volg de aanwijzingen van de bemanning op.

Losse voorwerpen

Zorg dat er geen losse voorwerpen in de auto liggen. Draag er zorg voor dat alles vast zit of voor de sessie uit de auto wordt verwijderd.

Electrische auto’s

Electrische auto’s zijn uitgesloten van deelname.

Vlagsignalen

Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van alle vlagsignalen die langs het circuit gebruikt kunnen worden. De deelnemer is verplicht direct gehoor te geven aan deze vlagsignalen.

Geel                     Aanduiding van gevaar. Inhalen is niet toegestaan.

Dubbel Geel       Bij twee bewogen gele vlaggen kan de baan geheel of gedeeltelijk geblokkeerd zijn. Wees voorbereid om te stoppen. Inhalen is niet toegestaan.

Groen                  Einde gevaarlijke situatie of einde code 60 (paars). Inhalen is weer toegestaan.

Rood                    Onmiddellijk gas terugnemen en met gepaste snelheid terugrijden naar de startlijn. Wees voorbereid om te stoppen. Inhalen is niet toegestaan.

Paars 60              Max. 60 km per uur. Inhalen niet toegestaan. Zodra de groene vlag wordt getoond is inhalen weer toegestaan en mag de snelheid weer worden opgevoerd.

Rood/Geel          Pas op!! Glad wegdek door bijvoorbeeld olie, zand, grind etc.

Blauw                  Let op!! Een snellere auto wil passeren.

Zwart                   De rijder moet zich de eerstvolgende ronde melden aan het einde van de pitsstraat.

Zwart/wit            Einde van de sessie. Inhalen is niet meer toegestaan. Verlaat de baan bij de rood getoonde vlag.

Annuleren of verplaatsen

Tot 4 weken voorafgaand aan een evenement kan er geannuleerd of verplaatst worden. Wel wordt er € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Overmacht

Aegis Trackdays is te allen tijden gerechtigd om een evenement of een onderdeel ervan af te gelasten vanwege overmacht.

Aanpassingen

De organisatie kan ten allen tijden dit reglement aanvullen.